Tulpa: van Boeddhistisch wezen tot middel tegen eenzaamheid

tulpa, tulpa's, tulpamancer, boeddhisme, boek der doden, eenzaamheid, dis, bezeten, hulp, reddit

Wat een tulpa is, is afhankelijk van welke richting je volgt en welke informatie je gelooft. Een tulpa komt voor in het Boeddhisme en is in de loop van de 20ste eeuw aangepast naar een moderne vorm. Of een tulpa bij jou past en jou kan helpen ligt aan hoe graag je dat wil. Net als met zo ongeveer alles in de magie 🙂

TL;DR

Van oorsprong werd een tulpa omschreven als een wezen, of object, dat door spirituele en mentale krachten tot leven was gewekt. In de 20ste eeuw veranderde dat naar een term voor een ‘manifestatie’. Tegenwoordig wordt een tulpa beschouwd als een soort onzichtbaar vriendje dat zelfbewust en autonoom is. De mensen die zich hier mee bezig houden noemen zichzelf ‘Tulpamancers’. Zij maken bewust een extra wezen aan in hun hoofd. Een entiteit die apart van henzelf functioneert.

Boeddhisme

In de oude Indiaas Boeddhistische verhalen (Samaññaphala Sutta) werd een tulpa gezien als een door de geest gemaakt lichaam (manomāyakāya). Het was de manier waarop Boedhha zijn wezen verveelvoudigde en die lichamen de lucht inzond. In het Tibetaanse Boeddhisme is een tulpa gelieerd aan het concept van de 3 lichamen van Boeddha. Een tulpa kon een hemels wezen zijn, maar ook een afscheiding van een mens, of een mens zelf. Zoals bijvoorbeeld de Dalai Lama die beschouwd wordt als een reincarnatie / tot vlees geworden vorm van Chenrezig, de Bodhisattva van Compassie.

Twintigste eeuw

In 1927 werd het Tibetaanse Boek der Doden vertaald en zo werd een andere vorm tulpa bekend: de gedachtenvorm. Er zijn verhalen van mensen die in de 20 ste eeuw zulke gedachtenvormen creëerden die buiten hun hoofd bestonden. En alhoewel zijzelf soms twijfelden aan of het al dan niet een hallucinatie was, werd die dan wel gedeeld door meerderen, want andere mensen konden zo’n tulpa ook zien. Het probleem was wel dat het een zelfstandig wezen is, dat niet meer gestuurd kan worden nadat het is gemaakt. Een soort magisch gemaakt zelfstandig kind met magische krachten: dat ga je niet willen.

Populaire cultuur

In de 90’er jaren en begin 2000 werd het concept ‘tulpa’ wijdverspreid in de Westerse cultuur. Films, boeken, series en andere fictie droegen bij aan de popularisering van de tulpa’s. Vanaf 2009 kwamen er met name op Reddit en 4Chan een beweging op gang van mensen die zich bezig hielden met het maken van tulpa’s: de Tulpamancers. Zij maken een wezen aan dat in hun hoofd leeft en waar ze mee kunnen praten en overleggen. Veel van hen zien het als oplossing tegen eenzaamheid en depressie: je bent nooit alleen, maar altijd met jezelf en die ander.

Blije Tulpamancers

Het doet denken aan DIS, vroeger bekend als het meervoudig persoonlijkheids syndroom (MPS). Daarbij hebben mensen ook andere persoonlijkheden in hun hoofd. En ook bij bezetenheid is dat een onderdeel. Maar alhoewel die laatste 2 bepaald geen fijne associaties hebben voor de meeste mensen, is de staat waarin Tulpamancers zichzelf bevinden niet te kwalificeren als een stoornis. Aldus sommige deskundigen. Zij wijzen daarbij met name op het feit dat de Tulpamancers zelf er vaak heel blij mee zijn, socialer worden, blijer en stabieler. Zaken die bij de andere 2 voorbeelden vaak wat minder aanwezig zijn. Misschien is het gewoon een teken des tijds: als je geen werkelijk contact kan hebben met andere mensen, dan maar met de wezens in je hoofd 🙂

Reacties zijn gesloten.